Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Б.Тэмүгэ

Төрсөн огноо: 2007.12.17

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 1:22.29 #95 / 109 1:12.20 #99 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шооФинал1:23.411:12.201:31.271:12.201:22.29
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах