Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Б.Есүхэй

Төрсөн огноо: 1991.10.14

Зэрэг: 2

МШХ-ны дугаар: 150026

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 13.19 #05 / 109 11.90 #07 / 109
4x4 шоо 59.74 #04 / 39 54.14 #04 / 39
5x5 шоо 2:13.90 #04 / 23 1:56.14 #04 / 23
2x2 шоо 5.28 #05 / 48 4.20 #09 / 48
Пираминкс шоо 11.12 #03 / 32 7.74 #05 / 32
3x3 шоо - Нэг гар 27.36 #05 / 33 24.21 #07 / 33
3x3 шоо - Харахгүй 3:26.95 #05 / 9
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо - ХарахгүйФиналDNFDNF3:26.953:26.95DNF
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шооФинал13.90 13.08912.6611.9013.81011.9013.19
2x2 шооФинал05.22 05.3705.2604.2007.144.205.28
4x4 шооФинал55.591:12.49 59.521:04.1054.1454.1459.74
5x5 шооФинал2:21.282:22.021:56.141:58.392:25.701:56.142:13.90
Пираминкс шооФинал07.7418.3414.0910.0109.267.7411.12
3x3 шоо - Нэг гарФинал26.8637.7824.9630.2524.2124.2127.36
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах