Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Б.Эрхэмбилэг

Төрсөн огноо: 2002.06.07

Зэрэг: 6

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 27.48 #49 / 109 21.65 #48 / 109
4x4 шоо 2:15.42 #24 / 39 1:58.90 #27 / 39
2x2 шоо 9.75 #34 / 48 6.34 #27 / 48
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шооФинал29.3928.4229.3521.6524.6721.6527.48
2x2 шооФинал12.4210.526.3410.757.996.349.75
4x4 шооФинал1:58.902:16.642:30.711:58.902:15.42
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах