Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Б.Эрдэнэ-Үйл

Төрсөн огноо: 2000.10.21

Зэрэг: 6

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 42.31 #76 / 109 41.06 #81 / 109
2x2 шоо 14.25 #40 / 48 8.54 #38 / 48
Пираминкс шоо 20.23 #21 / 32 16.42 #26 / 32
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо141.0642.9642.6441.34DNF41.0642.31
2x2 шоо110.538.5417.0615.9816.238.5414.25
Пираминкс шоо117.4216.4226.5422.6120.6516.4220.23
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах