Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Э.Эрдэнэмандах

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 6

МШХ-ны дугаар: 150001

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 19.16 #23 / 109 17.32 #29 / 109
4x4 шоо 1:55.92 #22 / 39 1:35.41 #22 / 39
2x2 шоо 7.95 #21 / 48 4.76 #14 / 48
Пираминкс шоо 32.38 #31 / 32 18.53 #30 / 32
3x3 шоо - Нэг гар 53.73 #20 / 33 50.61 #25 / 33
3x3 шоо - Харахгүй DNF #07 / 9
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо121.2318.2817.3220.4718.7417.3219.16
3x3 шоо219.2819.3525.7418.2220.2018.2219.61
4x4 шоо12:14.941:35.411:52.361:44.622:10.781:35.411:55.92
2x2 шоо16.997.349.524.769.80 4.767.95
2x2 шооФинал7.576.9512.09DNF9.026.959.56
3x3 шоо - ХарахгүйФиналDNFDNFDNF0.00DNF
3x3 шоо - Нэг гарФинал50.61DNF57.2350.8953.0650.6153.73
Пираминкс шооФинал24.0559.8436.9136.1918.5318.5332.38
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах