Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: О.Эрдэнэбаяр

Төрсөн огноо: 2002.07.13

Зэрэг: 5

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 24.84 #48 / 109 23.83 #57 / 109
4x4 шоо 1:36.58 #18 / 39 1:24.98 #18 / 39
2x2 шоо 8.71 #27 / 48 5.75 #24 / 48
Пираминкс шоо 15.04 #11 / 32 9.09 #08 / 32
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шооФинал26.3723.8324.9124.7224.8923.8324.84
2x2 шооФинал5.759.138.628.3715.295.758.71
4x4 шооФинал1:24.981:32.101:52.661:24.981:36.58
Пираминкс шооФинал21.0011.929.0912.1921.209.0915.04
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах