Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Ц.Энэрэл

Төрсөн огноо: 2008.10.13

Зэрэг: 8

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 1:57.21 #102 / 109 1:44.38 #104 / 109
2x2 шоо 38.63 #45 / 48 34.75 #46 / 48
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шооФинал2:15.171:44.381:52.091:44.381:57.21
2x2 шооФинал34.7536.1844.9634.7538.63
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах