Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: О.Энхтүвшин

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 19.92 #28 / 109 17.63 #31 / 109
4x4 шоо 1:29.70 #16 / 39 1:19.83 #17 / 39
Пираминкс шоо 20.07 #19 / 32 16.86 #28 / 32
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо1DNF 18.0121.5918.1622.17 18.0120.64
3x3 шоо221.2520.6623.5517.8617.6317.6319.92
4x4 шоо11:29.821:49.821:21.561:19.831:37.711:19.831:29.70
Пираминкс шооФинал21.1016.8619.3922.1919.7116.8620.07
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах