Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Б.Энхзориг

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 1:03.97 #88 / 109 48.96 #88 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо158.0548.961:48.6853.501:20.3548.961:03.97
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах