Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Б.Энхдалай

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 18.61 #20 / 109 15.84 #23 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо120.4418.2521.0825.6618.7618.2520.09
3x3 шоо215.8422.9619.0120.0516.7715.8418.61
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах