Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Н.Энхдаваа

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 6

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 21.06 #32 / 109 17.98 #33 / 109
5x5 шоо 46:38.00 #18 / 23 4:18.92 #19 / 23
2x2 шоо 8.43 #24 / 48 6.64 #29 / 48
3x3 шоо - Нэг гар 1:03.00 #24 / 33 58.81 #26 / 33
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо123.3817.9829.7920.7519.04 17.9821.06
3x3 шоо220.7825.0619.7025.0720.4019.7022.08
5x5 шооФинал4:18.924:57.194:18.92
2x2 шоо110.277.2913.106.647.726.648.43
3x3 шоо - Нэг гарФинал58.811:04.211:04.041:22.531:00.7458.811:03.00
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах