Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: О.Чинхүслэн

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 1:23.96 #96 / 109 1:13.80 #101 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шооФинал1:32.871:13.801:25.201:13.801:23.96
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах