Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Х.Цэнгүүн

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 23.46 #44 / 109 22.28 #51 / 109
3x3 шоо - Нэг гар 55.10 #22 / 33 45.83 #22 / 33
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо126.4522.2823.2122.6324.5422.2823.46
3x3 шоо - Нэг гарФиналDNF45.8348.771:07.4249.1045.8355.10
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах