Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Б.Цэнгэл

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 31.45 #61 / 109 24.05 #58 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо124.0530.8125.90DNF37.6524.0531.45
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах