Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Б.Цэдэн-Иш

Төрсөн огноо: 1997.07.10

Зэрэг: 6

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 16.70 #15 / 109 16.34 #25 / 109
4x4 шоо 46:38.00 #37 / 39 2:03.52 #28 / 39
2x2 шоо 8.55 #25 / 48 7.59 #33 / 48
3x3 шоо - Нэг гар 52.08 #19 / 33 31.21 #12 / 33
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо118.1716.3416.6116.7816.7116.3416.70
2x2 шоо18.457.598.979.068.247.598.55
4x4 шоо12:3.52DNF4:8.763:39.192:03.52
3x3 шоо - Нэг гар159.5544.4952.201:05.2731.2131.2152.08
3x3 шооФинал17.2919.9822.9422.6018.6317.2920.40
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах