Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Ю.Цогбуян

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 23.00 #41 / 109 18.68 #35 / 109
4x4 шоо 46:38.00 #35 / 39 1:57.11 #26 / 39
5x5 шоо 46:38.00 #19 / 23 4:05.96 #18 / 23
Пираминкс шоо 18.90 #17 / 32 11.43 #20 / 32
3x3 шоо - Нэг гар 46:38.00 #30 / 33 1:00.65 #27 / 33
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо123.5024.6522.2519.1625.5119.1623.47
3x3 шоо218.6826.2825.8121.5921.59 18.6823.00
4x4 шоо11:57.113:21.941:57.11
5x5 шооФинал4:05.964:56.764:05.96
3x3 шоо - Нэг гарФинал1:00.651:06.581:00.65
Пираминкс шооФинал23.4720.4724.4412.7511.4311.4318.90
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах