Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: С.Цогбадрах

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 31.38 #60 / 109 23.13 #55 / 109
4x4 шоо 46:38.00 #34 / 39 2:22.88 #34 / 39
3x3 шоо - Нэг гар 46:38.00 #29 / 33 1:19.97 #28 / 33
3x3 шоо - Харахгүй DNF #09 / 9
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо129.7037.1823.1335.2829.16 23.1331.38
4x4 шоо12:22.88DNF 2:22.88
3x3 шоо - ХарахгүйФиналDNFDNFDNF0.00DNF
3x3 шоо - Нэг гарФинал1:19.971:25.531:19.97
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах