Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Х.Хатанбаатар

Төрсөн огноо:

Зэрэг:

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо - Харахгүй 3:24.64 #04 / 9
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо - ХарахгүйФиналDNF3:24.643:50.603:24.642:25.80
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо - ХарахгүйФиналDNFDNFDNF0.00DNF
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах