Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Б.Хангай

Төрсөн огноо: 1999.03.28

Зэрэг: 3

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 14.51 #06 / 109 11.52 #06 / 109
4x4 шоо 1:04.96 #05 / 39 58.42 #07 / 39
5x5 шоо 2:26.60 #06 / 23 2:10.12 #07 / 23
2x2 шоо 5.12 #04 / 48 2.88 #02 / 48
Пираминкс шоо 13.97 #07 / 32 10.07 #13 / 32
3x3 шоо - Нэг гар 26.72 #04 / 33 21.71 #04 / 33
3x3 шоо - Харахгүй 2:08.64 #01 / 9
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо116.7711.5212.8517.0213.9011.5214.51
2x2 шоо16.282.889.114.706.202.885.73
4x4 шоо11:7.391:14.061:3.191:4.2958.4258.421:04.96
5x5 шоо12:14;372:57.072:48.492:33.942:12.792:12.792:32.14
3x3 шоо - Нэг гар136.6433.2630.0236.5531.9030.0233.90
Пираминкс шоо113.3214.8010.0713.7916.2210.0713.97
3x3 шоо - ХарахгүйФинал2:8.642:26.592:12.982:08.642:16.70
3x3 шоо - Нэг гарФинал29.6036.2023.3627.2021.7121.7126.72
5x5 шооФинал2:25.172:27.602:35.842:27.032:10.122:10.122:26.60
2x2 шооФинал5.644.493.807.575.243.805.12
4x4 шооФинал1:02.271:32.291:06.211:05.381:03.601:02.271:05.60
3x3 шооФинал14.5112.4018.9716.5214.1212.4015.05
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах