Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Г.Тэмүүлэн

Төрсөн огноо: 2006.09.22

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар: 150007

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 1:21.74 #94 / 109 1:08.44 #97 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шооФинал1:28.60 1:08.44 1:21.72 1:14.89 1:36.701:08.441:21.74
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах