Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Ө.Тэмүүжин

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 37.13 #67 / 109 31.89 #70 / 109
Пираминкс шоо 16.41 #14 / 32 11.42 #19 / 32
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо1DNF36.0040.3635.0431.89 31.8937.13
Пираминкс шооФинал14.3911.4222.9717.9716.8711.4216.41
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах