Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Г.Тодсэцэн

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 1:06.22 #89 / 109 57.69 #91 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо11:32.771:16.3257.6959.981:02.36 57.691:06.22
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах