Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Б.Сүхбат

Төрсөн огноо: 1999.03.05

Зэрэг: 4

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 17.25 #17 / 109 15.88 #24 / 109
4x4 шоо 1:27.19 #15 / 39 1:17.37 #15 / 39
5x5 шоо 3:31.98 #12 / 23 2:52.51 #12 / 23
2x2 шоо 9.04 #29 / 48 6.26 #26 / 48
Пираминкс шоо 20.07 #20 / 32 13.05 #21 / 32
3x3 шоо - Нэг гар 43.38 #16 / 33 32.71 #16 / 33
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо117.5715.8816.0018.17DNF15.8817.25
2x2 шоо17.559.749.83DNF6.266.269.04
4x4 шоо11:21.731:17.371:32.731:29.351:30.481:17.371:27.19
5x5 шоо13:50.423:3.243:52.513:42.292:52.512:52.513:31.98
3x3 шоо - Нэг гар157.1832.7139.8042.6247.7332.7143.38
Пираминкс шоо115.2321.5513.0523.4224.9913.0520.07
3x3 шооФинал25.6229.9519.2417.14DNF17.1424.94
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах