Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Н.Сэргэлэнбат

Төрсөн огноо: 1995.08.02

Зэрэг: 4

МШХ-ны дугаар: 150018

Нийслэл/Аймаг: Дархан-Уул

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 21.10 #33 / 109 19.12 #40 / 109
4x4 шоо 1:26.94 #14 / 39 1:10.16 #13 / 39
5x5 шоо 3:46.65 #14 / 23 2:52.85 #13 / 23
2x2 шоо 9.71 #33 / 48 7.57 #32 / 48
Пираминкс шоо 22.30 #27 / 32 8.57 #06 / 32
3x3 шоо - Нэг гар 44.16 #17 / 33 36.71 #18 / 33
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо120.0924.8144.3019.7419.1219.1221.55
2x2 шоо19.1112.028.510.129.908.509.71
4x4 шоо11:30.031:43.861:31.931:10.161:18.851:10.161:26.94
5x5 шоо13:48.dnf2:52.853:6.944:25:894:54:712:52.853:46.65
3x3 шоо - Нэг гар143.5543.6136.7145.3251.9136.7144.16
Пираминкс шоо126.4523.678.5723.3319.918.5722.30
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шооФинал21.92219.774 21.00921.93420.37319.7721.10
2x2 шооФинал9.8689.8787.57410.95713.9387.5710.23
4x4 шооФинал1:32.5731:35.0601:37.0581:40.1301:35.9131:32.571:36.10
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах