Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Б.Сумьябазар

Төрсөн огноо: 1995.06.19

Зэрэг: 6

МШХ-ны дугаар: 150014

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 42.20 #75 / 109 34.67 #74 / 109
2x2 шоо 13.53 #39 / 48 11.34 #43 / 48
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шооФинал34.67 49.73 1:03.59 41.3435.5334.6742.20
2x2 шооФинал12.63 12.38 11.34 DNF 15.5911.3413.53
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах