Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: О.Оргил

Төрсөн огноо: 2005.01.07

Зэрэг: 4

МШХ-ны дугаар: 150006

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 19.91 #27 / 109 14.98 #17 / 109
4x4 шоо 1:12.57 #09 / 39 1:05.93 #11 / 39
2x2 шоо 6.53 #13 / 48 4.37 #11 / 48
Пираминкс шоо 15.10 #12 / 32 10.79 #16 / 32
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шооФинал14.9819.9719.8719.8921.5814.9819.91
2x2 шооФинал6.397.495.724.378.144.376.53
4x4 шооФинал1:17.461:14.331:5.931:05.931:12.57
Пираминкс шооФинал10.7926.4414.2117.9913.0910.7915.10
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шооФинал36.2626.4430.1527.5328.84 26.4428.84
2x2 шооФинал15.1006.7509.9911.3109.476.7510.26
4x4 шооФинал1:39.731:36.721:45.391:46.101:30.96 1:30.961:40.61
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шооФинал36.2626.4430.1527.5528.8426.4428.85
2x2 шооФинал15.1006.7509.9911.31 09.476.7510.26
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах