Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Д.Одхүү

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 6

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 15.31 #08 / 109 13.65 #11 / 109
2x2 шоо 5.99 #07 / 48 3.92 #07 / 48
3x3 шоо - Нэг гар 34.05 #10 / 33 24.02 #06 / 33
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо115.0813.6515.9917.9616.1413.6515.74
3x3 шоо217.4914.6215.1614.8715.91 14.6215.31
3x3 шооФинал15.9317.0715.3219.5616.5515.3216.52
2x2 шоо17.196.995.7712.923.923.926.65
2x2 шооФинал5.995.595.116.409.075.115.99
3x3 шоо - Нэг гарФинал36.9724.0232.97DNF32.2224.0234.05
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах