Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: М.Насанбаяр

Төрсөн огноо: 2001.10.19

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар: 150012

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 56.93 #85 / 109 54.60 #89 / 109
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шооФинал56.7054.6055.9058.191:05.1154.6056.93
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах