Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Х.Наранхун

Төрсөн огноо: 1999.09.26

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 28.22 #53 / 109 22.70 #52 / 109
4x4 шоо 46:38.00 #36 / 39 2:30.12 #36 / 39
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо131.4522.7030.8026.8826.9822.7028.22
4x4 шоо1DNF2:30.122:30.12
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах