Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: С.Мөрөн

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 54.25 #83 / 109 43.24 #83 / 109
5x5 шоо 46:39.00 #22 / 23 DNF #23 / 23
3x3 шоо - Нэг гар 46:38.00 #28 / 33 2:12.15 #31 / 33
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо11:10.7045.0943.2446.971:24.4443.2454.25
5x5 шооФиналDNFDNF0.00DNF
3x3 шоо - Нэг гарФинал2:12.154:28.23 2:12.15
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах