Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Н.Мөнх-Эрдэнэ

Төрсөн огноо: 2002.07.16

Зэрэг: 6

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 27.82 #51 / 109 24.41 #59 / 109
2x2 шоо 9.92 #35 / 48 8.01 #35 / 48
Пираминкс шоо 18.26 #16 / 32 13.09 #22 / 32
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шооФинал29.5824.4127.5630.2126.3324.4127.82
2x2 шооФинал13.099.698.0110.639.448.019.92
Пираминкс шооФинал18.6720.1016.0113.09DNF13.0918.26
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах