Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Л.Мөнх-Эрдэнэ

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 19.75 #24 / 109 16.98 #28 / 109
4x4 шоо 1:47.73 #21 / 39 1:36.89 #23 / 39
3x3 шоо - Нэг гар 33.69 #08 / 33 30.73 #10 / 33
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо119.4619.0116.9821.4320.78 16.9819.75
3x3 шоо218.8119.7322.77DNF18.4818.4820.44
4x4 шоо11:36.89DNF2:04.801:37.651:40.741:36.891:47.73
3x3 шоо - Нэг гарФинал31.7538.6638.4630.7330.8630.7333.69
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах