Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: И.Мөнхтамир

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 8

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 1:43.55 #101 / 109 1:11.91 #98 / 109
2x2 шоо 38.33 #44 / 48 34.45 #45 / 48
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шооФинал1:11.911:31.862:26.871:11.911:43.55
2x2 шооФинал34.4541.8738.6834.4538.33
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах