Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Б.Мөнхсайхан

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 5

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 15.93 #11 / 109 13.63 #10 / 109
4x4 шоо 1:35.90 #17 / 39 1:26.70 #19 / 39
2x2 шоо 8.70 #26 / 48 3.85 #06 / 48
Пираминкс шоо 20.43 #23 / 32 16.77 #27 / 32
3x3 шоо - Нэг гар 32.34 #07 / 33 23.43 #05 / 33
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо115.2221.8916.8315.1317.0915.1316.38
3x3 шоо217.1920.4713.8613.6316.7413.6315.93
3x3 шооФинал22.06DNF25.4917.4718.77 17.4722.11
4x4 шоо11:26.071:42.521:36.551:38.041:33.121:26.701:35.90
2x2 шоо1DNF9.718.118.293.853.858.70
3x3 шоо - Нэг гарФинал30.8323.4328.3437.8542.4123.4332.34
Пираминкс шооФинал21.1423.0023.0016.7717.1516.7720.43
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах