Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Ш.Мөнхдэлгэр

Төрсөн огноо: 2007.01.24

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 55.58 #84 / 109 48.82 #87 / 109
2x2 шоо 16.65 #42 / 48 9.16 #39 / 48
Пираминкс шоо 33.26 #32 / 32 19.01 #31 / 32
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
Пираминкс шооФинал56.4540.9336.5422.3219.0119.0133.26
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шооФинал58.3259.6048.8248.8255.58
2x2 шооФинал9.1624.3416.469.1616.65
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах