Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: С.Мөнхболд

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 6

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 27.83 #52 / 109 21.70 #49 / 109
4x4 шоо 46:38.00 #33 / 39 2:07.93 #30 / 39
2x2 шоо 9.09 #30 / 48 5.94 #25 / 48
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо124.8228.7629.9033.9221.7021.7027.83
4x4 шоо12:07.932:13.742:07.93
2x2 шоо15.949.6412.127.2310.405.949.09
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах