Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Ө.Мягмардорж

Төрсөн огноо: 1998.09.08

Зэрэг: 2

МШХ-ны дугаар: 150010

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 10.34 #01 / 109 9.59 #02 / 109
4x4 шоо 51.67 #03 / 39 42.87 #02 / 39
5x5 шоо 1:26.30 #01 / 23 1:16.30 #01 / 23
2x2 шоо 4.73 #02 / 48 3.51 #05 / 48
Пираминкс шоо 12.16 #05 / 32 8.68 #07 / 32
3x3 шоо - Нэг гар 24.68 #02 / 33 16.34 #01 / 33
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо115.679.5910.959.7810.299.5910.34
2x2 шоо17.034.575.934.734.204.205.08
4x4 шоо147.9349.2358.7955.4950.2947.9351.67
5x5 шоо11:26.471:28.481:23.141:16.301:38.651:16.301:26.30
3x3 шоо - Нэг гар136.9024.8027.3216.3421.9116.3424.68
Пираминкс шоо19.4216.678.6911.3215.738.6912.16
3x3 шоо - Нэг гарФинал26.3122.5926.4020.77DNF20.7725.10
5x5 шооФинал1:39.981:46.951:33.641:37.841:23.661:23.661:37.15
2x2 шооФинал3.823.514.425.96DNF3.514.73
4x4 шооФинал44.4256.46DNF56.2942.8742.8752.39
3x3 шооФинал13.0112.919.9416.1011.879.9412.60
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шооФинал16.45 14.19 14.33 17.36 13.1313.1314.99
2x2 шооФинал05.73 07.38 04.98 04.76 04.924.765.21
4x4 шооФинал1:11.94 1:08.61 57.91 1:09.38 1:03.9557.911:07.31
5x5 шооФинал2:02 1:37.83 1:49.23 1:50.23 1:44.441:37.831:47.97
Пираминкс шооФинал14.70 14.46 12.16 21.24 08.688.6813.77
3x3 шоо - Нэг гарФинал43.69 49.84 37.81 32.7934.3232.7938.61
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах