Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Б.Маргадзаяа

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 21.77 #36 / 109 18.96 #38 / 109
4x4 шоо 46:38.00 #32 / 39 2:08.27 #31 / 39
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо127.1620.73DNF 24.8018.9618.9624.23
3x3 шоо221.9719.7022.5323.0520.80 19.7021.77
4x4 шоо12:28.502:08.272:08.27
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах