Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Г.Лувсанчоглон

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 4

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Говьсүмбэр

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 20.28 #31 / 109 15.02 #18 / 109
4x4 шоо 1:09.24 #07 / 39 58.77 #08 / 39
5x5 шоо 46:39.00 #23 / 23 3:20.32 #16 / 23
2x2 шоо 6.16 #09 / 48 3.45 #04 / 48
Пираминкс шоо 15.94 #13 / 32 9.94 #12 / 32
3x3 шоо - Нэг гар 47.74 #18 / 33 38.52 #19 / 33
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо142.8015.0219.8420.8720.1415.0220.28
2x2 шоо16.213.456.756.236.033.456.16
4x4 шоо11:16.661:22.311:15.881:19.431:46.901:15.881:19.47
5x5 шоо13:20.62DNF3:20.323:42.92DNF3:20.32DNF
3x3 шоо - Нэг гар143.8746.3038.5253.051:01.0338.5247.74
Пираминкс шоо118.3613.4225.7116.049.949.9415.94
2x2 шооФинал3.639.556.686.207.323.636.73
4x4 шооФинал58.771:05.071:08.931:15.981:13.7258.771:09.24
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах