Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Б.Идэрсайхан

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 21.94 #38 / 109 20.04 #42 / 109
4x4 шоо 46:38.00 #31 / 39 2:29.00 #35 / 39
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо122.4322.8221.3022.5820.0420.0422.10
3x3 шоо221.7727.4321.1322.9120.4120.4121.94
4x4 шоо1DNF2:29.002:29.00
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах