Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: У.Дөлгөөн

Төрсөн огноо: 2002.11.06

Зэрэг: 6

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 23.22 #42 / 109 20.18 #44 / 109
2x2 шоо 10.84 #37 / 48 8.09 #37 / 48
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шооФиналDNF20.9620.1825.0123.6820.1823.22
2x2 шооФинал10.6310.9712.6010.928.098.0910.84
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах