Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: С.Дөлгөөн

Төрсөн огноо: 2007.06.29

Зэрэг: 9

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 2:15.61 #104 / 109 2:00.39 #106 / 109
2x2 шоо 50.99 #47 / 48 35.46 #47 / 48
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шооФинал2:11.082:0.392:35.372:00.392:15.61
2x2 шооФинал1:0.2835.4657.2235.4650.99
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах