Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: О.Дөлгөөн

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 6

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 22.53 #39 / 109 20.05 #43 / 109
4x4 шоо 46:38.00 #30 / 39 2:14.10 #33 / 39
2x2 шоо 8.35 #23 / 48 5.70 #23 / 48
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо124.0322.2821.6123.7120.05 20.0522.53
4x4 шоо12:16.342:14.102:14.10
2x2 шоо19.567.737.755.709.585.708.35
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах