Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Б.Догсом

Төрсөн огноо: 1997.09.03

Зэрэг: 3

МШХ-ны дугаар: 150011

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 16.56 #14 / 109 15.70 #21 / 109
4x4 шоо 1:06.50 #06 / 39 54.91 #05 / 39
5x5 шоо 2:31.31 #07 / 23 2:24.23 #08 / 23
2x2 шоо 6.44 #11 / 48 4.27 #10 / 48
Пираминкс шоо 18.22 #15 / 32 7.62 #04 / 32
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шооФинал17.1818.3616.7715.7415.7015.7016.56
2x2 шооФинал06.1504.2709.3604.8208.344.276.44
4x4 шооФинал54.911:04.601:07.911:06.991:09.3654.911:06.50
5x5 шооФинал2:24.232:36.182:40.192:29.932:27.822:24.232:31.31
Пираминкс шооФинал16.9607.6222.6728.7615.027.6218.22
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо131.3327.4725.2123.6624.0923.6625.59
4x4 шоо12:38.102:05.612:05.61
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах