Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Б.Дашпэлжээ

Төрсөн огноо: 1998.01.26

Зэрэг: 6

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 18.99 #22 / 109 17.62 #30 / 109
4x4 шоо 46:38.00 #38 / 39 1:51.42 #25 / 39
2x2 шоо 11.16 #38 / 48 7.67 #34 / 48
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо120.3117.6218.1018.5523.0017.6218.99
2x2 шоо110.0811.3912.0215.687.677.6711.16
4x4 шоо13:10.701:51.421:51.42
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах