Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Ч.Даваасамбуу

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 5

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 15.88 #10 / 109 11.13 #05 / 109
4x4 шоо 1:38.50 #19 / 39 1:26.47 #20 / 39
2x2 шоо 8.91 #28 / 48 6.53 #28 / 48
Пираминкс шоо 23.20 #29 / 32 29.46 #32 / 32
3x3 шоо - Нэг гар 25.52 #03 / 33 21.52 #03 / 33
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо114.7916.7816.0016.3315.5314.7915.95
3x3 шоо219.2116.1915.6615.8111.1311.1315.89
3x3 шооФинал19.8814.7413.7115.1717.7213.7115.88
4x4 шоо11:41.682:07.271:35.751:38.071:26.471:26.471:38.50
2x2 шоо19.89DNF9.697.146.536.538.91
3x3 шоо - Нэг гарФинал26.3128.6821.5231.8821.5621.5225.52
Пираминкс шооФиналDNF24.2215.917.5829.46 29.4623.20
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах