Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Г.Ган-Эрдэнэ

Төрсөн огноо: 2000.01.23

Зэрэг: 6

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 12.94 #04 / 109 11.12 #04 / 109
2x2 шоо 6.80 #14 / 48 5.59 #21 / 48
3x3 шоо - Нэг гар 31.63 #06 / 33 25.70 #08 / 33
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо111.1213.1214.5613.4112.6211.1213.05
2x2 шоо15.596.488.266.077.855.596.80
3x3 шоо - Нэг гар128.8440.4143.6830.5031.4628.8434.12
3x3 шоо - Нэг гарФинал33.6929.7231.5033.6625.7025.7031.63
3x3 шооФинал11.3313.5414.4013.3111.9811.3312.94
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах