Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Н.Ганхуяг

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 7

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 20.14 #30 / 109 14.50 #13 / 109
3x3 шоо - Нэг гар 46:39.00 #33 / 33 45.93 #23 / 33
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо121.5119.4019.5125.3817.6517.6520.14
3x3 шоо224.5821.6214.5026.3018.1514.5021.45
3x3 шоо - Нэг гарФиналDNF45.931:13.1157.11DNF45.93DNF
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах