Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Б.Гантөмөр

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 6

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 15.03 #07 / 109 13.30 #08 / 109
5x5 шоо 3:36.69 #13 / 23 2:54.22 #14 / 23
2x2 шоо 6.94 #18 / 48 4.86 #17 / 48
Пираминкс шоо 21.05 #24 / 32 11.13 #18 / 32
3x3 шоо - Нэг гар 39.05 #14 / 33 31.36 #13 / 33
3x3 шоо - Харахгүй DNF #08 / 9
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо120.4615.7214.3014.9114.4514.3015.03
3x3 шоо213.3015.9315.3115.8317.1513.3015.69
3x3 шооФинал17.4214.9315.0818.3215.7514.9316.08
5x5 шооФиналDNF2:54.223:30.343:13.214:06.522:54.223:36.69
2x2 шоо19.656.827.5015.754.43 15.757.99
2x2 шооФинал8.094.866.84DNF5.904.866.94
3x3 шоо - ХарахгүйФиналDNFDNFDNF0.00DNF
3x3 шоо - Нэг гарФинал31.3633.9342.2351.7240.9831.3639.05
Пираминкс шооФинал25.7540.8311.8411.1325.5511.1321.05
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах