Тамирчны мэдээлэл

Овог нэр: Н.Билэгсайхан

Төрсөн огноо:

Зэрэг: 6

МШХ-ны дугаар:

Нийслэл/Аймаг: Улаанбаатар

Төрөл Дундаж үзүүлэлт Байр Дээд үзүүлэлт Байр
3x3 шоо 23.79 #46 / 109 21.10 #47 / 109
2x2 шоо 6.53 #12 / 48 4.77 #15 / 48
Пираминкс шоо 22.65 #28 / 32 14.44 #24 / 32
3x3 шоо - Нэг гар 46:39.00 #32 / 33 DNF #33 / 33
Төрөл Үе Үзүүлэлт Дээд үзүүлэлт Дундаж үзүүлэлт
3x3 шоо124.1221.1023.4723.7731.17 21.1023.79
2x2 шоо15.206.527.888.934.774.776.53
2x2 шооФинал7.1610.205.549.579.78 5.548.84
3x3 шоо - Нэг гарФиналDNFDNF0.00DNF
Пираминкс шооФинал18.9514.44DNF27.8121.1814.4422.65
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах